Fem principper for moderne arkitektur

Den moderne arkitektur var på mange måder et opgør med den traditionelle tradition for arkitektur og en ny start med nye muligheder og udfordringer. En af de mest kendte personer i arkitekturens historie er Le Corbusier. I 1926 udvikler han igennem sit arbejde en liste med 5 principper for en ny og moderne form for arkitektur, som bliver skelsættende og kendetegnende for den arkitektur, som vi kender i dag. Disse 5 principper var form for opgør og fornyelse af det, der var.

1. Søjler

Søjler i en bygning, gør det muligt at støtte bygningen, og at løfte bygningen. Søjler er bygningens fundament. Ved brug af søjler i en bygning, er det f.eks. muligt, at lave en tilbagetrukket eller helt åben underetage. Dette gør, at hele bygningens areal udnyttes bedre, og er funktionelt i f.eks. et område med biler, da pladsen under bygningen kan udnyttes til at lave parkeringspladser.

2. Tagterrasse

Tagterrasser er meget populært ovenpå huse, hvor der er mindre areal til have mm. Her er søjlerne igen med til at støtte, da de bærer tagterrassen. En tagterrasse er med til at udnytte et tæt bebygget område, f.eks. i en storby med mange tætliggende højhuse uden plads til grønne områder. Her udnyttes husets tag rigtig godt, hvor der normalt ikke ville være noget ovenpå et hustag, og den plads egentlig er spildt. Det tilfører bygningen er større kvalitet, og giver beboerne en forbedret livskvalitet og dagligdag.

3. Det frie plan

Det frie plan opstår, gennem bygningens bærende søjler og betondæk, hvor der så bliver mulighed for fri rumdannelse. De enkelte etager i bygningen er individuelle og ikke afhængig af de øvrige etager. Det traditionelle byggeri bestod af bærende mure, som gjorde rumdannelsen ensartet og fastlåst i sin funktion. Det frie plan giver det moderne byggeri en større fleksibilitet, hvor bygningen nu kan indrettes og designes indefra i stedet for kun udefra.

Her kan også findes fin inspiration i bauhaus stilen (læs mere om bauhaus arkitekturen)

4. Horisontale vinduesbånd

Horisontale vinduesbånd var noget nyt i designet af bygninger, hvor vinduesbånd kan føres rundt om bygningens hjørner, som det ses hos mange funkis huse. Den måde at lave vinduer på, giver husets rum et mere jævnt og ensartet dagslys i i modsætning til de tidligere traditionelle vinduer, som kun gav et ret begrænset dagslys.

5. Frit facadedesign

Et frit facadedesign er igen muligt gennem de bærende søjler i bygningens konstruktion. Vores tids nye materialer og nye teknikker, gør det muligt helt at designe bygnignens facade efter ønske og behov. Hvordan vinduernes placeres er heller ikke længere afhængig af den indre rumopdeling i bygningen. Ligeledes placeres hoveddøren nødvendigvis heller ikke længere i fokus, som tidligere, men der hvor den tager mindst plads. Dette ses ofte hos parcelhuse, hvor hovedøren er placeret i siden af huset, ofte bagerst, så pladsen udnyttes bedst muligt.

Hos Constructa er udnyttelsen af plads og materialer en vigtig ting. Ligeledes er menneskets behov og funktionaliteten i bygningens konstruktion også meget vigtigt, da det er forudsætningen for trivsel og vækst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *